تبلیغات

پیچک

به سوی حقیقت... - مطالب یهود
 
   
مشکوکم!!!

بنده به این اتفاق ها مشکوکم
دشمن درحال انجام دو سیاست موازی در راستای یک هدف مشترک است:
هدف:
باز کردن پای ایران به یک جنگ منطقه ای 
سیاست ها:
بستر سازی جنگ شیعه سنی
.......


[ ادامه مطلب ]
[ مرتبط با ] : یهود
ن : امیرعباس کریمی
ت : یکشنبه 23 فروردین 1394
«چگونه 14 میلیون یهودی بر یک و نیم میلیارد مسلمان مسلط هستند»

تعداد ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ: 14 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ
6 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ
6 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ
2 ﻣﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ: ﯾﮏ ﻣﻠﯿﺎﺭﺩ ﻭ ﻧﯿﻢ
.....


[ ادامه مطلب ]
[ مرتبط با ] : یهود
ن : امیرعباس کریمی
ت : شنبه 23 اسفند 1393